Disclaimer

Candidacoach Slank en Puur (Kamer van Koophandel: 67081037), hierna benoemt als candidacoach, verleent je hierbij toegang tot de website https:\\candida.coach en nodigt je uit de hier aangeboden diensten of producten af te nemen.

Candidacoach behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
candidacoach spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten of producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van candidacoach.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan candidacoach nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij candidacoach.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van candidacoach, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Disclaimer voor de gepubliceerde klantenervaringen/reviews: Resultaten zijn natuurlijk per persoon verschillend, afhankelijk van juist voorgestelde informatie, inzet en zelfdiscipline. Omdat iedere persoon anders is, is uitgesloten dat iedereen hetzelfde resultaat behaalt. Aan de gepubliceerde resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Monique weet ontzettend veel en deelt stapje voor stapje informatie zodat het niet een tsunami wordt maar iedere keer een stukje waardoor je zelf ook steeds meer kennis krijgt.”

Carin

uit Hendrik Ido Ambacht

Lieve Monique, Helaas onze sessies zijn afgerond, en wat ga ik die missen! De 9 bezoekjes die ik heb gemaakt, heb ik ontzettend veel geleerd.”

Astrid

uit Rotterdam

Ik vond de begeleiding van Monique heel prettig, lekker thuis aan mijn eigen keukentafel. Ik had die stok achter de deur echt nodig, iedere keer nuttige info, lekkere recepten en nog heel gezellig ook!”

Gea

uit Dordrecht